Algemene voorwaarden (Boom Masterreeks) (Dutch Edition) by M.B.M. Loos PDF

By M.B.M. Loos

ISBN-10: 9089748377

ISBN-13: 9789089748379

Op vrijwel alle overeenkomsten worden algemene voorwaarden van toepassing verklaard: soms door de leverancier van de goederen of diensten, soms door de afnemer ervan, en soms door beide. In dit volledig geactualiseerde en uitgebreide boek wordt op de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden ingegaan. Hoe worden algemene voorwaarden op een overeenkomst van toepassing? En welke mogelijkheden heeft de wederpartij van de gebruiker van algemene voorwaarden
om zich te onttrekken aan de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden?

Aandacht wordt besteed aan de in de wettelijke regeling gehanteerde definities en het toepassingsgebied van de wettelijke regeling, de opname van algemene voorwaarden in de overeenkomst (inclusief leerstukken als de conflict of the varieties en de problematiek van doorverwijzingsbedingen in algemene voorwaarden naar andere units algemene voorwaarden), de informatieplicht, de inhoudstoetsing, de bescherming van consumenten op foundation van de zwarte, grijze, Haagse en blauwe lijst en de verplichting van de rechter tot ambtshalve toetsing, de vraag in hoeverre reflexwerking kan bijdragen aan de bescherming van commerciële partijen tegen door de gebruiker van de algemene voorwaarden gehanteerde onredelijk bezwarende bedingen, en de gevolgen van het oordeel dat de informatieplicht is geschonden of dat een beding onredelijk bezwarend beding is. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de mogelijkheid tot collectieve actie tegen onredelijk bezwarende bedingen door belangenorganisaties.

Show description

Read or Download Algemene voorwaarden (Boom Masterreeks) (Dutch Edition) PDF

Similar dutch ebooks books

No story no glory (Dutch Edition) by Theo Hendriks PDF

Als bestuurder, directeur of supervisor zit je vol verhalen, maar eigenlijk vertel je ze maar zelden. Zeker niet op het werk, daar houd je je liever aan de feiten. Met als gevolg: gortdroge presentaties en speeches. Saaie ‘verhalen’ waarin goede bedoelingen vaak verzanden in veel te veel uitleg en zinnen vol summary jargon.

Download e-book for iPad: Sterrenstof: beschouwingen over leven, liefde en by Susan Smit

Susan Smit staat bekend om haar speelse en persoonlijke benadering van spiritualiteit in het dagelijks leven. Ze staat met haar voeten midden in het moderne leven en met haar hoofd in een wolk van mijmeringen. In Sterrenstof maakt Smit korte metten met verplicht positief denken en gedweep met kalenderwijsheden.

Georg Feuerstein,Larry Payne,Pam Smits,Ingrid Smeets,Margot's De kleine yoga voor Dummies (Dutch Edition) PDF

Breng je lichaam en geest in balansWil jij je lichamelijk en geestelijk beter voelen? Dan is De kleine Yoga voor Dummies het boekje voor jou! Ga direct aan de slag met de assistance en technieken en bereik die innerlijke rust. De belangrijke concepten, houdingen en poses komen aan bod, geïllustreerd met duidelijke fotos.

Buurtinitiatieven en buurtbeleid in Nederland anno 2004 (WRR - download pdf or read online

Ten behoeve van het WRR-rapport Vertrouwen in de buurt (2005) is door de WRR ook een eigen veldonderzoek uitgevoerd, waarin onderzocht wordt wat mensen kunnen bijdragen aan de aanpak van leefbaarheidsproblemen in hun directe leefomgeving. De resultaten van de onderzochte casussen, een 28-tal strong practices over buurtinitiatieven en buurtbeleid, zijn in deze webpublicatie beschikbaar gesteld.

Additional info for Algemene voorwaarden (Boom Masterreeks) (Dutch Edition)

Sample text

Download PDF sample

Algemene voorwaarden (Boom Masterreeks) (Dutch Edition) by M.B.M. Loos


by Anthony
4.0

Rated 4.21 of 5 – based on 35 votes